februar 5, 2024

Årsmøte Sportsklubben Sterling 2024

Til medlemmene i Sportsklubben Sterling

 

Innkalling til årsmøte i Sportsklubben Sterling 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Sportsklubben Sterling.

Årsmøtet avholdes tirsdag 5. mars kl. 18.00 på Sterlinghuset, Herslebsgate 26.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20. februar til [email protected] .

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.sterlingsk.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Sportsklubben Sterling i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Sportsklubben Sterling. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se SK Sterlings lover – Sportsklubben Sterling (sterlingsk.no).

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Dag Halvorsen kontaktes på [email protected]

Velkommen til årsmøte!

Her finner du saksdokumentene til årsmøtet: Saksdokumenter årsmøtet 2023 SK Sterling

Med vennlig hilsen

Styret