mai 8, 2023

Bli medlem

MEDLEMSKAP

Alle som skal delta på aktivitet i regi av SK Sterling må være medlem.
Årsmøtet i SK Sterling har fastsatt årlig medlemskontingent til kr. 100,-

Innmeldingsside (nif.no)

Antall betalende medlemmer er grunnlaget for tildeling av kommunale tilskudd og er derfor svært viktig for klubben.

TRENINGSAVGIFT

For å delta på fotball og/eller innebandy må alle barn og ungdom betale en årlig treningsavgift på
kr. 500,-.
Treningsavgiften er blant annet med på å dekke utgifter klubben har til: påmelding seriespill og turneringer, fellesutstyr til treninger og kamper, utgifter til dommere og trenere med mer.

STØTTEORDNINGER

Har du utfordringer med å betale treningsavgiften eller trenger økonomisk støtte til utstyr?
Ta kontakt med klubben på [email protected] så finner vi en løsning sammen med deg.

UTMELDING

Om du ønsker å avslutte medlemskapet i SK Sterling, send en mail til [email protected]