juni 14, 2023

Politiattester

SK Sterling krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. Du kan lese mer om politiattest på idrettsforbundets sider . Last ned brosjyren «Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett» (pdf)

 

Søknadsprosedyre: 

Den som plikter å fremlegge en politiattest til SK Sterling, skal selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette skal gjøres elektronisk . For de som er mellom 15 og 18 år må det vedlegges  underskriftsskjema-foresatte—bokmal.

Før vedkommende kan søke om en politiattest må han/hun få en «Formålsbrev Sterling» fra idrettslaget på at det foreligger et behov for en politiattest. Fyll inn det som mangler, legg med vedlegget i søknaden.

Fremvisning av politiattest

Etter at politiet har behandlet søknaden blir den returnert til søkeren selv, via digipost (last ned den appen på telefonen). Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises til daglig leder i SK Sterling. Selve attesten beholdes av søkeren.

SK Sterling gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Les mer på: http://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
Last ned brosjyren: «Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett» (pdf)