mai 16, 2023

Retningslinjer for foreldre

Foreldre

SK Sterling ønsker engasjerte foreldre, som er interesserte og er med på barnas aktiviteter.

Vi er avhengig av at foreldrene bidrar til miljøet ved å delta i dugnadsarbeid i forbindelse med driften av idrettslaget.

Mange av aktivitetene er basert på frivillig innsats, enten ved at man bidrar i styrearbeid, komiteer, arrangementer,  dugnader, eller stiller som foreldrekontakt, lagleder og foreldretrener.

SK Sterling ønsker foreldre som er inkluderende og fokuserer på gruppen fremfor enkeltindividene. Ved å hjelpe og oppmuntre hverandres barn er du med å skape et positivt miljø.

Du støtter opp om idrettslagets arbeid ved å stille opp på foreldremøter hvor idrettens og klubbens verdisyn forankres. Møt opp på konkurranser og trening,  du er viktig både for utøverne og miljøet.

Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det GØY!

Foreldrevettregler

  • Respekter klubbens arbeid.
  • Vis respekt for ledere, trenere, dommere, funksjonærer og konkurrenter.
  • Gå foran som et godt eksempel.
  • Gi oppmuntring til alle utøvere i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i idretten lenge.
  • Motiver barna til å være positive på trening.
  • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om.
  • Vi har alle ansvar for konkurransemiljøet – gi ros til alle utøvere for gode prestasjoner og Fair Play.
  • Engasjer deg og opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller.