juni 8, 2023

SKJEMAER

Utleggsskjema

Har du hatt et utlegg for SK Sterling?
Fyll ut Utleggsskjema og send det til [email protected] sammen med kvitteringene.

Politiattest

Fremgangsmåte for å søke om politiattest finner du under på våre hjemmesider under «Politiattester»
Aktuelle skjemaer som må fylles ut:

Formålsbrev Sterling

underskriftsskjema-foresatte—bokmal

Timelister

Timelister skal sendes til [email protected] innen den 5. hver måned.

Timeliste SK Sterling 2024