Blog layout 3

News, articles, tips & tricks

Vahl Flerbrukshall

SK Sterling har sammen med Oslo Basket driftsansvaret for Vahl Flerbrukshall. Vi leier ikke ut hallen til øvrige organisasjoner eller private foretak. Hallen er stengt i skolens sommerferie. Oversikt over aktiviteter finner du her!

Learn more
OBOS Jubel

SK Sterling er så heldige og får innvilget 50 000 fra OBOS Jubel. Dette er midler som kommer godt med når det skal kjøpes inn utstyr til våre aktiviteter.

Learn more
Politiattester

SK Sterling krever politiattest av alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag. Du kan lese mer om politiattest på idrettsforbundets sider . Last ned brosjyren «Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett» (pdf)…

Learn more
Minirunder innebandy

SK Sterling deltar ofte på Minirunder i innebandy. Minirunde er turneringer med kamper som spilles for barn og ungdom i Oslo. Målet er å oppleve mestring og glede med innebandy. Det fokuseres ikke på resultat og alle deltagere får premie. Dette fremmer lek og teknikk hos de unge spillerne. Les mer om Minirunder her! For…

Learn more
Organisasjonskart og styrets rolle

Organisasjonskart   Årsmøtet Årsmøtet er Sterling SKs høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars måned.   Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i SK Sterlings lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én…

Learn more
SKJEMAER

Utleggsskjema Har du hatt et utlegg for SK Sterling? Fyll ut Utleggsskjema og send det til [email protected] sammen med kvitteringene. Politiattest Fremgangsmåte for å søke om politiattest finner du under på våre hjemmesider under «Politiattester» Aktuelle skjemaer som må fylles ut: Formålsbrev Sterling underskriftsskjema-foresatte—bokmal Timelister Timelister skal sendes til [email protected] innen den 5. hver måned. Timeliste…

Learn more
Del denne siden:
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp